Gothaer lansează InsoTRAVEL – asigurarea facultativă care protejează turiștii în cazul insolvenței sau falimentului agențiilor de turism –

  • InsoTRAVEL de la Gothaer este prima asigurare facultativă din România care acoperă integral riscul de a pierde avansul sau sumele plătite de turiști pentru vacanță în cazul insolvenței agenției de turism și neprestării serviciilor turistice contractate;
  • InsoTRAVEL este o acoperire suplimentară atașată Asigurării de Călătorie în Străinătate de la Gothaer și este concepută de asemenea manieră încât permite protejarea integrală a sumelor achitate de către turiști în cazul insolvenței agenției de turism, corelată cu limitele de despăgubire selectate în funcție de valoarea pachetului turistic;
  • InsoTRAVEL este un pas semnificativ înainte răspunzând unei nevoi certe a clienților, apropiindu-se de cerințele legislației europeneîn domeniu, care urmează a reglementa, prin transpunerea în legislația națională, obligativitatea garantării rambursării tuturor sumelor de bani achitate în avans de turiști și protejarea celor care achiziționează servicii/pachete turistice, în situația apariției insolvenței sau falimentului agenției de turism;
  • InsoTRAVEL se poate cumpăra odată cu achiziționarea pachetului turistic (dar nu mai târziu de 5 zile de la data semnării contractului cu agenția de turism, a plății pachetului turistic și a asigurării de călătorie) în cadrul produsului de Asigurări de Călătorie în Străinătate de la Gothaer; Limitele de despăgubire sunt selectate de client, în funcție de valoarea pachetului turistic și pot ajunge până la maximum 2.500 Euro / pachet turistic;
  • InsoTRAVEL se poate achiziționa direct de la Gothaer (inclusiv online de pe www.allianztiriacunit.ro), precum și prin partenerii comerciali ai asigurătorului, pentru pachetele turistice achizitionate de la agențiile de turism pentru care Gothaer poate oferi această acoperire.

Vara anului trecut, dar și începutul de an, au readus în atenție o problemă importantă pentru industria de turism din România: lipsa unei soluții cuprinzătoare de asigurare care să permită recuperarea integrală a pierderilor financiare suferite de turiști ca urmare a insolvenței sau falimentului agențiilor de turism.

Turistii români au cheltuit peste 1,9 miliarde de Euro în 2016 pe pachete turistice în străinătate, în creștere cu 3,6% față de anul anterior și aproape dublu față de anul 20092. Acest trend crescător reflectă totodată și un risc potențial mai mare la care se expun turiștii români, ce pot fi afectați în cazul intrării în insolvență a agențiilor de turism.

În contextul în care există un istoric în care mai multe agenții importante din industrie au intrat în insolvență, clienții acestora nu au putut fi despăgubiți integral pentru sumele achitate pentru pachetele turistice întrucât formele de asigurare existente pentru acoperirea riscului de insolvență a agențiilor de turism nu au avut limite de despăgubire corelate la nivel individual (turist) cu sumele achitate de către fiecare turist în parte. Astfel, chiar dacă există o limită globală de despăgubire per agenție, aceasta nu se traduce neapărat în acoperirea 100% a sumelor achitate individual de turiștii afectați de intrarea în insolvență a agențiilor.

În acest sens, acoperirea InsoTRAVEL de la Gothaer se adresează direct turiștilor care doresc să se asigure că pot să-și recupereze integral sumele achitate în avans și își selectează limite de despăgubire corelate cu valoarea pachetelor achiziționate. Astfel, InsoTRAVEL devine prima soluție de asigurare care se apropie de cerințele legislative europene care solicită crearea unui cadru care să îndreptățească turiștii la a recupera 100% din sumele plătite în avans agențiilor de turism care intră în insolvență și nu își mai pot onora obligațiile contractuale față de clienți.

InsoTRAVEL de la Gothaer nu înlocuiește asigurarea obligatorie pentru riscul de insolvență sau faliment pe care orice agenție de turism trebuie să o dețină.

Acoperirea InsoTRAVEL se poate achiziționa în cadrul produsului de Asigurare de Călătorie în Străinătate de la Gothaer, în termen de 5 zile de la data semnării contractului cu agenția de turism pentru cumpărarea serviciilor/ pachetului turistic și a asigurării de călătorie. În funcție de valoarea pachetului turistic, limita de despăgubire poate ajunge până la maximum 2.500 Euro, reprezentând contravaloarea maximă a unui pachet turistic achiziționat în avans sau în totalitate de client. Aceasta limită este mai mult decât acoperitoare în contextul valorilor medii ale pachetelor turistice achiziționate în străinatate, respectiv 550 Euro/ persoană pentru un pachet turistic de 7 zile care include transport și cazare3.

Ne adresăm turiștilor care își doresc ca vacanța să rămână vacanță și să nu fie afectați în cazul în care agenția de turism de la care și-au achiziționat pachetul turistic intră în insolvență sau faliment. Înțelegem că acest risc poate fi apreciat de turiști ca semnificativ și, în calitate de asigurător, suntem pregătiți să îl preluăm în baza estimărilor de risc proprii și în limitele disponibile”, declară Mihuț MĂRCULESCU, Manager Departament Subscriere în cadrul Gothaer Asigurări Reasigurări.

Limitele de despăgubire acordate prin acoperirea InsoTRAVEL sunt corelate la nivel individual pentru fiecare poliță în parte cu valoarea pachetului turistic achiziționat, fiind însă disponibile turiștilor în funcție de natura, complexitatea și dimensiunea activității agențiilor de turism de la care sunt achiziționate pachetele turistice și al căror risc de insolvență sau faliment se poate asigura. În acest context, la baza acestui produs se află un proces de analiză și selecție a riscului extrem de complex desfășurat de asigurător, în care, în mod permanent, capacitatea de subscriere a acestuia este calibrată pentru a putea asigura acoperirea integrală a răspunderilor asumate.

Nu orice turist poate să evalueze corect probabilitatea ca o agenție de turism să intre în insolvență sau faliment așa că, venind la noi pentru o asigurare InsoTRAVEL, pe lângă faptul că își protejează banii plătiți în avans, scapă și de tot acest proces de analiză sau selecție. Evident, fiind vorba de o asigurare, transferul de risc se face în condițiile în care, conform propriilor analize de risc, posibilitatea apariției riscului asigurat rămâne incertă, aleatorie și viitoare,” a mai precizat Mihuț Mărculescu.

Vorbim de preluarea unui risc cu o incidență ridicată manifestată, unde probabil soluțiile disponibile de asigurare existente până la acest moment au fost corelate și cu gradul de risc ridicat. Rezultatul este o breșă resimtită de client, care din pacate, nu reușește întotdeauna să își vadă serviciile achitate protejate 100%. Tocmai de aceea, în funcție de capacitățile pe care le avem disponibile pentru protejarea clienților care își achiziționează acest produs de la Gothaer, garantăm despăgubirea integrală a sumelor avansate de turiști în cazul intrării în insolvență sau faliment a agențiilor de turism de la care și-au achiziționat pachetele turistice”, a declarat Anca Băbăneață, CEO Gothaer Asigurări Reasigurări.

Asigurarea InsoTRAVEL se poate cumpăra atât direct, prin rețeaua Gothaer și online prin platforma online.allianztiriacunit.ro, precum și prin intermediul partenerilor comerciali ai asigurătorului.

Pentru o vacanță complet asigurată, Gothaer oferă, pe lângă Asigurarea Medicală de Călătorie în Străinătate și Asigurarea InsoTRAVEL, și asigurarea de tip STORNO. Aceasta acoperă riscuri care pot afecta o călătorie în străinătate din momentul planificării acesteia şi până la momentul întoarcerii în ţară și care nu țin de agenția de turism, ci de turist sau de alte entități implicate: anularea plecării, pierderea bagajelor, falimentul companiei aeriene etc.

***
Persoană de contact:
Oana Radu
PR Coordinator
0755.015.510
[email protected]

1 DIRECTIVA (UE) 2015/2302 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 25 noiembrie 2015 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, urmează a fi transpusă în legislația din România până la 1 ianuarie 2018 și cu aplicabilitate a dispozițiilor interne de la 1 iulie 2018. Prin acest Act Normativ European se urmărește stabilirea unei serii de drepturi ale consumatorilor în legătură cu pachetele de servicii de călătorie, în special în ceea ce privește cerințele în materie de informare, răspunderea comercianților pentru executarea serviciilor incluse în pachet și protecția în caz de insolvență a organizatorului de servicii turistice. Astfel, turiștii vor avea garanția recuperării integrale a sumelor de bani achitate în avans pentru pachetele turistice. Pentru ca protecția în caz de insolvență a agentiei de turism de la care au achiziționat pachetul turistic să fie efectivă, garanția oferită de aceasta ar trebui să acopere cuantumurile previzibile ale plăților efectuate de turiști și după caz, costurile previzibile ale repatrierii.

2Sursa: http://www.zf.ro/companii/bilantul-in-turism-romanii-au-lasat-aproape-2-mld-pe-vacante-in-strainatate-iar-deficitul-se-adanceste-romania-nu-reuseste-sa-atraga-de-la-straini-sumele-cheltuite-de-romani-in-afara-tarii-16166259

3Sursa: http://www.wall-street.ro/articol/Turism/202685/vola-ro-unde-au-calatorit-romanii-in-vara-anului-2016-si-cat-au-platit-pentru-vacanta-lor.html

 

Despre Gothaer Asigurări Reasigurări
Gothaer Asigurări Reasigurări îşi propune să fie prima opţiune a clienţilor săi, având standarde înalte în ceea ce priveşte calitatea produselor şi serviciilor oferite şi bazându-se totodată pe experienţa vastă şi pe sprijinul Grupului Gothaer. Gothaer este un asigurător în plină dezvoltare, cu peste 200 de angajaţi şi un volum de prime brute subscrise de 97.8 mil lei.
Produsele Gothaer sunt accesibile prin intermediul sediilor din Bucureşti şi din alte oraşe mari din România, prin intermediul partenerilor săi comerciali, precum şi online, pe www.allianztiriacunit.ro.

Despre Grupul Gothaer
Grupul Gothaer, una din cele mai importante societăţi mutuale din Germania, deţine 100% din pachetul de acţiuni al societăţii, susţinând astfel interesul său serios şi de lungă durată în România.
Gothaer Versicherungsbank VVaG este una din cele mai importante companii de asigurări mutuale din Germania și compania mamă a grupului Gothaer, oferind produse de asigurări generale, de viață și sănătate.
Cu o experiență de aproape 200 de ani în domeniul asigurărilor, Gothaer este asigurătorul ales de peste 4 millioane de clienți, gestionând un portofoliu de active de peste 22 miliarde euro și un volum anual de prime brute subscrise de peste 4 miliarde de euro.