Garantie Participare la Licitatie

Garantia de Participare la Licitatie este instrumentul de garantare care este solicitat oricarui Ofertant care intentioneaza sa participe la o procedura de atribuire pentru un contract de achizitie publica.

Scopul Garantiei de Participare la Licitatie este de a proteja Autoritatea Contractanta (organizatorul licitatiei) fata de un eventual comportament necorespunzator al Ofertantului in timpul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica.

Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii de executare a garantiei de participare la licitatie in urmatoarele cazuri:

  • Ofertantul isi retrage oferta depusa in perioada de valabilitate a acesteia;
  • Ofertantul fiind desemnat castigatorul licitatiei nu reuseste sa constituie Garantia de Buna Executie;
  • Ofertantul refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Acest produs de asigurare nu este momentan disponibil spre vanzare. Pentru mai multe informatii, va rugam sa ne contactati la adresa [email protected]