REGLEMENTARI PRIVIND PREVENIREA SI COMBATEREA SPALARII BANILOR SI FINANTAREA ACTELOR DE TERORISM

Link-uri utile:
Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/F.A.T.F.)
Comitetul MONEYVAL
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.)
Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si Finantarii Terorismului

Definitie Persoana Expusa Politic (PEP)

In sensul reglementarilor aplicabile prevenirii si sanctionarii spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante, membrii familiilor acestora, precum si persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercita functii publice importante.
Persoanele fizice care exercita, in sensul legislatiei aplicabile, functii publice importante sunt:
a) sefii de stat, sefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidentiali, consilierii de stat, secretarii de stat;
b) membrii curtilor constitutionale, membrii curtilor supreme sau ai altor inalte instante judecatoresti ale caror hotarari nu pot fi atacate decat prin intermediul unor cai extraordinare de atac;
c) membrii curtilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administratie ale bancilor centrale;
d) ambasadorii, insarcinatii cu afaceri, ofiterii de rang inalt din cadrul fortelor armate;
e) conducatorii institutiilor ai autoritatilor publice;
f) membrii consiliilor de administratie ai ai consiliilor de supraveghere si persoanele care detin functii de conducere ale regiilor autonome, ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat si ale companiilor nationale.
Niciuna dintre categoriile mentionate mai sus nu include persoane care ocupa functii intermediare sau inferioare.
Membrii familiilor persoanelor care exercita functii publice importante sunt, in sensul prezentei legi:
a) sotul/sotia;
b) copiii si sotii/sotiile acestora;
c) parintii.
Persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercita functii publice importante sunt:
a) orice persoana fizica ce se dovedeste a fi beneficiarul real al unei persoane juridice sau al unei entitati juridice impreuna cu oricare dintre persoanele mentionate mai sus sau avand orice alta relatie privilegiata de afaceri cu o astfel de persoana;
b) orice persoana fizica ce este singurul beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entitati juridice cunoscute ca fiind infiintata in beneficiul uneia dintre persoanele mentionate mai sus.
Nota: Fara a aduce atingere aplicarii, pe baza unei evaluari a riscului, a masurilor de cunoastere a clientelei, dupa implinirea unui termen de un an de la data la care persoana a incetat sa mai ocupe o functie publica importanta, institutiile si persoanele mentionate mai sus nu mai considera persoana respectiva ca fiind expusa politic.
Important: conform CC-03 – Procedura privind Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si Finantarea Actelor de Terorism, in mod esential inaintea stabilirii unei relatii de afaceri cu un client din aceasta categorie, trebuie sa se solicite si sa se obtina aprobarea in scris a Conducerii Executive. In cazul in care un client a fost acceptat iar, ulterior, a fost identificat ca facand parte din aceasta categorie de clienti, este, de asemenea, obligatorie aprobarea scrisa a Conducerii Executive pentru continuarea relatiilor de afaceri cu clientul respectiv.