Daune Accidente Persoane

Ce trebuie sa faci in cazul producerii unui eveniment care intra sub incidenta asigurarii de accidente persoane? 

1. Anunta producerea evenimentului imediat ce exista posibilitatea de a anunta autoritatea abilitata sa cerceteze si/sau sa intervina in astfel de situatii (politie, pompieri, salvare sau alte organe de cercetare) de pe raza locului unde s-a petrecut evenimentul respectiv.

Autoritatea sesizata va interveni si/sau va elibera documentul specific evenimentului:

 • procesul-verbal sau alte documente intocmite de organele competente care au constatat producerea evenimentului;
 • documentele medicale care atesta urmarile evenimentului;
 • documentele medicale referitoare la ingrijirile medicale acordate;
 • in caz de deces, documente de constatare a decesului.

2. Avizeaza dauna la Allianz-Tiriac Unit, in termen de cel mult 48 de ore de la producerea evenimentului asigurat: 

 • suna-ne la 021.200.00.00 sau 
 • completeaza online formularul pentru avizarea daunei sau 
 • trimite-ne un e-mail la adresa [email protected]  

Avizarea trebuie sa contina numarul politei de asigurare, datele tale de contact, descrierea scurta a evenimentului si dupa caz, alte detalii.

In baza avizarii, reprezentantul de daune Allianz-Tiriac Unit va intocmi dosarul de dauna.

3. Asigura-te ca ai la dispozitie documentele necesare pentru deschiderea dosarului de dauna: 

 • cererea de despagubire;
 • dovada incheierii politei de asigurare;
 • dovada platii primelor de asigurare (copie chitanta, OP etc.);
 • declaratia Asiguratului/Beneficiarului cu privire la producerea accidentului/imbolnavirii;
 • actele de identitate ale Asiguratului si/sau Beneficiarului;
 • documente suplimentare necesare, in functie de tipul evenimentului.

Alte documente necesare si importante:

A. In cazul politelor de grup se va solicita o adresa din partea firmei din care sa rezulte: data angajarii, dovada calitatii de angajat la data producerii evenimentului, incadrarea in functie a persoanei accidentate.

B. In cazul invaliditatii permanenta totala sau partiala, spitalizarii, fracturilor, arsurilor sau cheltuielilor medicale:

 • Documentele medicale care atesta gradul de invaliditate permanenta;
 • Documentele medicale referitoare la tratamentele urmate;
 • Documentele medicale care certifica perioada de spitalizare/tratament ambulatoriu;
 • In cazul spitalizarii Asiguratul trebuie sa faca dovada diagnosticului care a dus la internare, documente din care sa reiasa perioada de spitalizare, tratamentul prescris si efectuat, biletul de externare si diagnosticul stabilit la externare;
 • Certificate de concedii medicale;
 • Scrisori medicale din care sa rezulte clar diagnosticul;
 • Documente medicale din care sa rezulte numarul de zile de imobilizare in aparat ghipsat;
 • Facturi, chitante pentru cheltuielile efectuate, retete medicale.

C. In cazul decesului:

 • Certificatul de deces – original + copie;
 • Act constatator al decesului – in copie;
 • Certificat de mostenitor sau certificat de calitate de mostenitor (pentru politele in care nu sunt specificati beneficiarii).

D. In cazul decesului din accident rutier:

 • Actele intocmite de organele competente din care sa rezulte: data evenimentului, cauza producerii evenimentului, vinovati de producerea evenimentului, persoane vatamate si/sau decedate, alcoolemia asiguratului.

E. In cazul decesului din accident de munca

 • Actele eliberate in urma producerii accidentului de munca;
 • Buletin toxicologic (alcoolemia) asiguratului.

Pentru orice detalii sau informatii suplimentare contacteaza Departamentul Daune la numarul de telefon 021.200.00.00, apasand tasta 2.