Daune Cargo

Ce procedura trebuie sa urmezi in caz de dauna la marfurile asigurate pe timpul transportului pentru Asigurarea Cargo de la Allianz-Tiriac Unit? 

1. In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul are obligatia sa ne transmita in scris descrierea detaliata a evenimentului, imediat ce a luat la cunostinta de acesta. 

Avizarea daunei se face in scris, pe adresa de e-mail [email protected].

Dupa primirea avizarii, inspectorul de daune de la Allianz-Tiriac Unit va contacta asiguratul pentru a stabili impreuna modalitatea de efectuare a constatarii daunelor (data, ora, locul, documente necesare, masuri de luat imediat etc.).

In baza avizarii, inspectorul de daune de la Allianz-Tiriac Unit va deschide dosarul de dauna.

2. Constatarea daunelor

Constatarea daunelor se face de catre inspectorul de daune de la Allianz-Tiriac Unit sau alta persoana imputernicita sa efectueze aceasta constatare, datele si elementele constatate fiind consemnate in procesul-verbal de constatare a daunelor CARGO.

In vederea completarii procesului-verbal de constatare a daunelor, asiguratul trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

  • Copia politei de asigurare;
  • Documentele de transport (Aviz de insotire a marfii, Scrisoare de trasura, Scrisoare de transport, Conosament etc.);
  • Copia actului de identitate (B.I./C.I.) si a permisului/ licentei persoanei care a condus mijlocul de transport care a efectuat transportul;
  • Documentele incheiate de autoritatile competente (politie, pompieri, capitania portului etc. – dupa caz);
  • Documentul care atesta ca actele aferente transportului, inclusiv polita de asigurare au fost transmise altei persoane – daca este cazul – (avand in vedere faptul ca drepturile si obligatiile din polita de asigurare pot fi transmise prin andosare altei persoane – practica utilizata frecvent in transporturile maritime);
  • Orice alte acte si documente se considera a fi necesare instrumentarii dosarului de dauna.

In situatia in care, la momentul stabilit, nu exista posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acestea se vor putea depune la dosar dupa efectuarea constatarii.

Pentru orice detalii sau informatii suplimentare contacteaza Departamentul Daune la numarul de telefon 021.200.00.00, apasand tasta 2.