Daune CMR/RTR

Ce procedura trebuie sa urmezi in caz de dauna CMR/RTR?

1. In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul are obligatia sa ne transmita in scris detaliile, imediat ce a luat la cunostinta de acesta.

Avizarea daunei se face in scris, pe adresa de e-mail [email protected].

Dupa primirea avizarii, inspectorul de daune de la Allianz-Tiriac Unit va contacta asiguratul pentru a stabili impreuna modalitatea de efectuare a constatarii daunelor (data, ora, locul, documente necesare, masuri de luat imediat etc.).

In baza avizarii, inspectorul de daune de la Allianz-Tiriac Unit va deschide dosarul de dauna.

2. Constatarea daunelor:

Constatarea daunelor se face de catre inspectorul de daune de la Allianz-Tiriac Unit sau alta persoana imputernicita sa conduca aceasta constatare, datele si elementele constatate fiind consemnate in procesul-verbal de constatare a daunelor CMR/RTR.

In vederea completarii procesului-verbal de constatare a daunelor, asiguratul trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

  • Avizarea cu privire la producerea evenimentului asigurat conform formularului de avizare;
  • Declaratiile conducatorului auto din care sa rezulte cauzele, imprejurarile si vinovatia in producerea deteriorarii marfii;
  • Fotocopii ale contractului de transport, comenzii de transport, scrisorii de trasura, facturii de plata a transportului, facturilor interne si externe ale marfii, certificatului fitosanitar A.T.P., diagramelor tahograf si termograf, declaratiilor vamale de export a marfurilor;
    Procesul-verbal incheiat de transportator cu privire la cauzele si imprejurarile producerii daunelor la marfa transportata;
  • Acte emise de autoritatile competente in functie de tipul de dauna;
  • Eventuale fotografii ale marfii avariate;
  • Procesul-verbal de distrugere a marfii deteriorate, cu participarea beneficiarului, a transportatorului si a unui reprezentant al Asiguratorului;
  • Fotocopia documentului de plata din care sa reiasa ca societatea de transport a despagubit pagubitul;
  • Procesul-verbal de constatare al pagubelor intocmit cu participarea unui reprezentant a firmei transportatoare, a unui reprezentant a beneficiarului (proprietarului) marfii, al unui reprezentant din partea Asiguratorului si, dupa caz, a unui inspector de calitate (neutru) , continand lista bunurilor avariate sau distruse in timpul transportului, gradul de avariere al acestora, solutiile tehnice de reparatii/ recuperare/ reconditionare.

Pentru cazurile in care daunele sunt produse in afara Romaniei, constatarea pagubelor poate fi efectuata si de catre corespondentii sau expertii Allianz-Tiriac Unit din strainatate, relatiile cu acestia desfasurandu-se numai prin intermediul Allianz-Tiriac Unit.

In situatia in care, la momentul stabilit, nu exista posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acestea se vor putea depune la dosar dupa efectuarea constatarii.

Pentru orice detalii sau informatii suplimentare contacteaza Departamentul Daune la numarul de telefon 021.200.00.00, apasand tasta 2.