Asigurare pentru Masini si Utilaje

Activitatea de productie implica costuri si energie pentru sustinerea fluxului tehnologic, insa accidente pot surveni in orice moment.

Trebuie sa iti protejezi echipamentele si instalatiile utilizate in procesul de productie pentru toate riscurile, atat pentru riscuri precum cutremur, inundatie si fenomene atmosferice (in baza Asigurarii cladirilor si continutului), cat si pentru riscuri specifice – cum sunt scurt-circuit, supratensiune, dezmembrare ca urmare a fortei centrifuge etc. – in baza politei specifice.

Poti asigura pe aceasta polita masini-utilaje, masini-unelte, echipamente, motoare, instalatii sau linii tehnologice, precum si orice alte echipamente asimilate acestora.

Asigurarea este valabila in timpul perioadei de exploatare a masinilor/utilajelor, dar si pe perioada neutilizarii, precum si in timpul operatiilor de asamblare/dezasamblare in scopul curatarii, mentinerii sau repararii lor.

Pentru a putea fi cuprinse in asigurare, masinile/utilajele trebuie sa fi trecut cu succes procedura de punere în funcţiune (pentru bunurile nou produse/recent achiziţionate, prin eliberarea certificatului privind încheierea cu succes a testelor de încercare/verificărilor de recepţie), sa fie intr-o stare buna de intretinere si functionare.

Este o polita de tip “toate riscurile” acoperind pagubele (distrugerea fizica sau avarierea) la masinile/utilajele asigurate necesitand reparatia sau inlocuirea acestora, ca urmare a unor avarii electrice sau mecanice produse în mod accidental, brusc şi neprevăzut, din cauze interne/externe, care nu au fost în mod expres excluse conform conditiilor de asigurare.

Exemple de Riscuri acoperite:

  • accidente fortuite: deformare, rupere, dezmembrare, aruncarea in timpul functionarii a unor parti componente, defectiuni sau erori de functionare a dispozitivelor de protectie, patrunderea de corpuri straine etc.;
  • lipsa accidentala a apei in boilere sau in recipientele aflate sub presiune;
  • explozie fizica (rupere/distrugere/dezmembrare prin exercitarea fortei aburilor ori a vaporilor, fluidului intern sau a presiunii aerului);
  • suprapresiune sau implozie;
  • scurtcircuit, supratensiune, suprasarcina, formarea de arcuri voltaice, inductie;
  • defecte sau greseli de proiectare, fabricatie ori executie, defecte de material sau erori de montare/instalare.

 Suplimentar, poti atasa Clauze pentru acoperiri specifice:

  • asigurarea masinilor pentru riscurile de explozie chimica interna si/sau incendiu intern;
  • asigurarea masinilor pentru riscul de explozie la motoarele  cu combustie interna;
  • asigurarea masinilor pe timpul transportului pentru riscuri specifice

Masinile si utilajele se asigura valoarea de inlocuire cu unele noi, identice sau similare (aceiasi parametri tehnici, constructivi). In suma asigurata se pot include si cheltuielile de montare, transport, taxe vamale, alte taxe.

Afla mai multe informatii importante despre aceasta polita in documentul de informare privind produsul de asigurare (PID).