POLITICA Allianz-Tiriac Unit Asigurari S.A. DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Allianz-Tiriac Unit Asigurari S.A. („Allianz-Tiriac Unit „, „noi”), inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti cu nr. J40/12276/2006, numar unic de inregistrare 18892336, sediu social in Strada Buzești nr. 82–94, Etaj 4 (parțial-zona sud), Sector 1, CP 011017, București, România, va informeaza prin prezenta despre modalitatea in care efectueaza prelucrarea datelor personale si despre drepturile pe care le au persoanele vizate in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare GDPR).

Responsabilul Allianz-Tiriac Unit pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat la adresa [email protected].

Ce inseamna „date cu caracter personal”?

Datele cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”).

Ce tipuri de prelucrari de date efectueaza Allianz-Tiriac Unit?
Prelucrarea de date inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. Allianz-Tiriac Unit prelucreaza date cu caracter personal in scopurile enuntate in prezenta sectiune, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operatiuni din cele descrise mai sus. Atunci cand colectăm si folosim date cu caracter personal, politica noastra este transparenta cu privire la motivul si modul în care procesam datele personale.

Scopul si baza legala a prelucrarilor

Baza legala a prelucrarii datelor cu caracter personal o reprezinta articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR – prelucrare in scopuri precontractuale si contractuale precum si pentru respectarea unor prevederi legale conform articolului 6 alin. (1) litera c) din GDPR. De asemenea, Allianz-Tiriac Unit prelucreaza datele dumneavoastra si in conformitate cu prevederile articolului 6 alin. (1) lit. (f) din GDPR pentru a proteja interesele legitime ale Allianz-Tiriac Unit sau ale tertilor. Acest lucru poate fi necesar in special: i) pentru a asigura securitatea IT si operatiunile IT; ii) pentru promovarea propriilor produse de asigurare, precum si studii de piata ai de opinie sau iii) pentru prevenirea ai investigarea infractiunilor, in special pentru analiza datelor care indica existenta unei fraude in asigurari. In masura in care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal (ex. date privind starea dvs. de sanatate), Allianz-Tiriac Unit solicita consimtamantul dvs. în conformitate cu art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR. Efectuarea de studii statistice, in masura in care vor fi facute, se vor face in baza art. 9 alin. (2) lit. (j) din GDPR iar prelucrarea in scopuri de marketing se va efectua doar in baza consimtamantului persoanei vizate conform art. 6 alin. (1) litera (a) din GDPR.

In cazul în care Asiguratorul solicită supravieţuitorului de cancer* informaţii şi documente în vederea evaluării riscului pentru preluarea, respectiv menţinerea în asigurare, acesta are dreptul de a fi uitat si de a nu le furniza pe acelea care vizează afecţiunea oncologică, dacă a trecut un termen de 7 ani de la data încheierii protocolului oncologic.
În cazul supravieţuitorului de cancer al cărui diagnostic a fost pus înainte de vârsta de 18 ani, termenul este de 5 ani de la data încheierii protocolului oncologic.

* Supravietuitorii de cancer sunt persoanele care nu mai prezinta boala dupa incheierea tratamentului, persoanele care primesc in continuare tratament pentru a reduce riscul de recidiva a cancerului si persoanele care au boala sub control, au putine simptome si care primesc tratament pentru a gestiona cancerul ca boala cronica (Legea 18 din 2022).

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucram

Politica Allianz-Tiriac Unit este de a colecta numai datele personale necesare in scopuri convenite si solicitam clientilor nostri sa ne comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar acestor scopuri. Atunci cand trebuie sa prelucram datele personale pentru a furniza serviciile noastre, putem solicita clientilor nostri sa furnizeze informatii si despre alte persoane vizate, cum ar fi membrii familiei, beneficiari ai contractului, persoane asigurate.
Datorita gamei diversificate a produselor de asigurare oferite clientilor persoane fizice, Allianz-Tiriac Unit poate prelucra mai multe categorii de date personale, acestea variind în functie de tipul pe produs de asigurare pentru care optati:

 • Date personale de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu/resedinta, varsta, data nasterii, sex, telefon, email, CNP, nationalitate, semnatura olografa si semnatura in format digital, date din actul de identitate, permisul de conducere)
 • Date privind educatia si experienta profesionala (istoric educatie si training, calificari, certificari – datele care pot fi colectate in cazul asigurarilor de raspundere civila profesionala, insa pot fi necesare si în cazul altor produse de asigurare)
 • Date privind bunurile asigurate (date privind bunurile detinute, date din certificatul de inmatriculare, cartea de identitate a autovehiculului, acte de proprietate, contracte de inchiriere, orice alte documente care probeaza interesul asigurabil, date necesare evaluarii de risc pentru analizarea cererii de asigurare)
 • Date financiare (informatii legate de contul bancar, venituri, facilitati fiscale sau beneficii sociale, obligatii fiscale, venituri din alte surse)
 • Categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi date privind sanatatea (date privind starea de sanatate fizica si psihica sau afectiunile medicale declarate in chestionarele medicale si care rezulta din analizele medicale efectuate la incheierea unui contract de asigurare, datele medicale colectate de la furnizorii de servicii medicale pentru decontarea serviciilor accesate de catre asigurat, datele medicale colectate in procesul de despagubire in cazul unui eveniment asigurat), date biometrice (semnatura), date privind contraventii, infractiuni sau alte fapte mentionate in documentele emise de poliție aferente dosarelor de dauna ori sanctiuni, condamnari penale sau privind expunerea politica in cadrul verificarii clientelei;
 • Date privind locatia, imaginea si inregistrarile audio-video ale persoanelor fizice (inregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile Allianz-Tiriac Unit, înregistrările audio ale convorbirilor telefonice din call-center, adresa IP captată la utilizarea website-urilor si aplicatiilor Allianz-Tiriac Unit). Datele sunt necesare în vederea asigurarii pazei si protectiei in locatiile Allianz-Tiriac Unit, a imbunatatirii serviciilor oferite, solutionarii reclamatiilor si a oricaror solicitari venite din partea clientilor precum si in vederea asigurarii functionalitatilor tehnice ale platformelor online utilizate de catre Allianz-Tiriac Unit.
 • Date privind familia, stilul de viata si circumstantele sociale (starea civila, detalii despre familie/sot/partener/persoane in intretinere, hobby-uri, sporturi practicate). Datele sunt colectate in cazul produselor de asigurare de viata, sanatate si calatorii si in cazul produselor de asigurare a membrilor de familie. Ele sunt necesare pentru: evaluarea riscului asigurat, calculul primelor de asigurare si solutionarea dosarelor de dauna.
 • Activitatile de afaceri desfasurate de o persoana fizica (ocupatie, functie, istoric profesional, bunuri sau servicii furnizate). Datele sunt colectate in cazul asigurarilor de raspundere civila profesionala insa pot fi necesare si in cazul altor produse de asigurare.
 • Date de contact ale reprezentantilor persoanelor juridice (ocupatie, functie, istoric profesional, date de contact). Aceste date de contact sunt utilizate in derularea normala a activitatii desfasurate de catre Allianz-Tiriac Unit.

In cadrul procesului de recrutare, de angajare propriu-zisa si/sau de gestionare a resurselor umane (inclusiv a agentilor/ intermediarilor persoane fizice), sfera datelor cu caracter personal poate cuprinde urmatoarele tipuri informatii:

 • date personale care permit candidatului/ angajatului sa fie identificat: nume, prenume, gen, data de nastere;
 • informatii furnizate de catre candidat care permit desfasurarea testelor specific initiale: adresa, telefon, fax, adresa de e-mail;
 • informatii care permit verificarea conditiilor de eligibilitate si de selectie aferente procesului de recrutare respectiv: nationalitate, limbi straine, educatie, experienta profesionala;
 • daca este cazul, rezultatele testelor specifice initiale si ale altor teste aferente.

Toate aceste referinte contureaza identitatea unei persoane si se regasesc, de obicei, in CV, chiar din momentul in care persoana vizata initiaza o aplicatie pentru un loc de munca.

Pentru mai multe detalii, va rugam sa lecturati Politica de Confidentialitate a datelor cu caracter personal – Candidati, care va va oferi mai multe informatii referitor la procesarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre Allianz-Tiriac Unit.

Sursa datelor cu caracter personal
Allianz-Tiriac Unit colecteaza date personale direct de la dumneavoastra sau de la clientii persoane juridice sau de la terti (cum ar fi intermediari in asigurari, agentii de turism, unitati service, politie, alti conducatori auto decat asiguratul, martori oculari, filmari video in zona producerii evenimentului, alte companii de asigurari) sau din surse publice. In cazul in care trebuie sa prelucram date cu caracter personal obtinute de la terti persoane juridice, aceștia din urma au obligatia de a va furniza informatiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise. Clientii noștri pot utiliza sectiunile relevante ale acestei Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau indruma persoanele vizate la aceasta, dupa caz. Datele cu caracter personal pot fi colectate direct de la asiguratul/contractantul asigurarii.
Allianz-Tiriac Unit poate prelucra și date personale care provin din surse disponibile public (cum ar fi date privind persoane fizice care au calitatea de reprezentanti sau garantori ai clientilor persoane juridice, date disponibile in Registrul Comertului, CIP (Centrala incidentelor de plata), BPI (Buletinul procedurilor de Insolventa), portalul instantelor de judecata etc).
In situatia in care actionati in calitate de reprezentant legal al unui beneficiar/asigurat minor, reprezentant al unui grup de persoane, este necesar ca anterior furnizarii datelor cu caracter personal catre Allianz-Tiriac Unit sa va asigurati ca detineti detin acordurile necesare (inclusiv pentru minori, daca este cazul) iar daca va exprimati acordul in numele acestor persoane aveti capacitatea de a transmite acest acord și de a furniza datele date necesare pentru incheierea si/sau executarea contractului de asigurare (inclusiv date de sanatate). De asemenea, in toate cazurile in care datele personale sunt comuncate de o persoana diferita decat persoana vizata, persoanei care comunica datele ii revine indatorirea de a transmite persoanelor vizate Nota de Informare sau pot indruma persoanele vizate la prezenta Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibila.

Consecintele refuzului furnizarii datelor personale

Dumneavoastra alegeti daca doriti sa beneficiati de un serviciu / produs de asigurare, astfel ca de regula nu sunteti obligat sa va furnizati informatiile personale catre Gother. Totusi, in masura in care ati optat pentru societatea noastra sau beneficiati in alt context de serviciile/produsele noastre, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerintelor legale si/sau a relatiei juridice cu noi, deoarece aceste informatii sunt necesare pentru furnizarea serviciilor de asigurare si reasigurare, iar în lipsa detinerii de catre Allianz-Tiriac Unit a acestor date nu vom putea oferi unele / toate produsele sau serviciile noastre.
Cu toate acestea, parte din datele cu caracter personal sunt prelcurate in temeiul unor dispozitii legale care privesc identificarea elementor pe care trebuie sa le cuprinda polita de asigurare, precum si de alte norme adoptate de Autoritatate de Supraveghere Financiara ori de alte acte normative aplicabile domeniul asigurarilor. Astfel ca in numite situatii, in functie de datele pe care refuzati sa le furnizati este posibil ca:

 • societatea noastra sa nu fie in posibilitatea de a semna contractul de asigurare ori de a continua relatia contractuala cu dumneavoaastra.
 • societatea noastra sa fi pusa in imposibilitatea de a si onora obligatiile asumate fata de dvs.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal 

a) Intermediari in asigurari
In masura in care incheierea contractului de asigurare este mediata de catre un intermediar in asigurari, intermediarul ales de dvs. va procesa cererea (emiterea ofertei) si va transmite catre Allianz-Tiriac Unit datele necesare incheierii si executarii contractului de asigurare. Allianz-Tiriac Unit transmite, de asemenea, aceste date intermediarilor imputerniciti de dumneavoastra, in masura in care au nevoie de informatii pentru asistenta si consultanta dvs. in domeniul asigurarilor si al serviciilor financiare. Lista furnizorilor de servicii poate fi gasita in versiunea curenta de aici.
b) Autoritatile publice
Ca si in cazul oricarui furnizor de servicii financiare, suntem supusi obligatiilor legale, de reglementare si profesionale. Prelucram date cu caracter personal in scopul indeplinirii unor obligatii legale ori, dupa caz, oferirii de raspunsuri la solicitarile autoritatilor ori institutiilor publice.
c) Parteneri comerciali
In vederea asigurarii unei executari corecte si complete a contractului de asigurare (service-uri partenere, furnizori de servicii medicale, constatatori de dauna, evaluatori de risc, reasiguratori, prestatori de servicii de asistenta tehnica, auditori statutari) Allianz-Tiriac Unit poate apela la serviciile prestate de catre o serie de furnizori atent selectionati de Societate.
d) Societati din grup
Avand in vedere ca Allianz-Tiriac Unit face parte dintr-un grup de societati, unele politici, baze de date, aplicatii pot fi stabilite ori utilizate, in comun, la nivelul intregului grup.
e) Schimb de date cu fostul dvs. asigurator
Dupa caz, pentru a putea verifica anumite informatii transmise de catre dvs. in timpul executarii contractului de asigurare (de exemplu, informatii necesare la momentul evaluarii unei cereri de despagubire) sau pentru a completa informatiile cu privire la aparitia evenimentului asigurat pot exista schimburi de date cu caracter personal cu fostul asigurator.

Perioada de stocare a datelor

Allianz-Tiriac Unit va sterge datele dvs. personale imediat ce nu mai sunt necesare pentru scopurile enuntate mai sus.. In plus, stocam datele dvs. personale in masura in care suntem obligati din punct de vedere legal sa facem acest lucru. Allianz-Tiriac Unit pastreaza pastreaza datele personale prelucrate atat timp cat este considerat necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementarilor aplicabile), cum ar fi:

 • datele prelucrate in vederea ofertarii care nu s-a transformat in contract de asigurare urmeaza sa fie stocate pentru o perioada de pana la 60 de zile de la expirarea ofertei;
 • pentru perioada in care pot fi invocate reclamatii impotriva Societatii (termenul de prescriptie in asigurari sau general);
 • pe durata derularii contractului de asigurare pentru datele cu caracter personal necesare in executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care asiguratorul poate intaa in contact in desfasurarea raporturtului juridic;
 • timp de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite pentru datele cu caracter personal necesare intocmirii registrelor de contabilitate obligatorii si documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara, pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de lege in legatura cu tinerea contabilitatii in virtutea Legii arhivelor nationale nr. 16/1996 Legii contabilitatii nr. 82/1991;
 • timp de 10 ani de la data crearii documentului pentru datele cu caracter personal continute in dosarele de dauna, impreuna cu evidentele tehnice si evidentele contabile aferente;
 • timp de 10 ani de la data crearii raportului anual al auditorului financiar, oricarei alte raportari prevazute de legislatia emisa in domeniul asigurarilor, documentelor cu valoare practica in baza carora se elibereaza copii, certificate si extrase privind drepturile individuale ale asiguratilor potrivit Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 33/2017;
 • pana la expirarea termenului de prescriptie, in ceea ce priveste cazurile in care asiguratorul ar avea un interes legitim sa pastreze anumite date cu caracter personal in legatura cu un potential litigiu ce ar putea sa apara intre parti;
 • pe durata gestionarii relatiei cu potentialii clienti /clientii, prin transmiterea de comunicari continand informatii si oferte privind serviciile si/sau produsele noastre, precum si cele ale partenerilor nostri, respectiv pana la manifestarea unui opt-out in acest sens;
 • timp de 30 de zile inregistrarile utilizate in procesul de monitorizare prin mijloace video;
 • pana la retragerea consimtamantului pentru prelucrarea in scopuri de marketing, in situatia in care v-ati exprimat acordul de procesare a datelor in scopuri de marketing.
 • in cadrul procesului de recrutare dar si ulterior incheierii procesului de recrutare, Societatea poate pastra datele personale ale candidatilor pentru o perioada de doi ani de zile, stocarea acestor date fiind realizata in scopurile specifice procesului de recrutare si de angajare propriu-zisa.

Drepturile dumneavoastra si modul de exercitare al acestora 

Aveti posibilitatea, in anumite conditii prevazute de catre GDPR, sa exercitati dreptul de acces la date, dreptul de rectificare si de stergere, dreptul de restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profile. Pentru astfel de solicitari, va rugam sa ne contactati direct: [email protected] sau sa accesati pagina web dedicata sau ne puteti transmite o cerere scrisa la sediul social al Allianz-Tiriac Unit sau utilizand acest model de cerere.

Verificari preliminare solutionarii unei cereri de exercitare a drepturilor persoanelor vizate

Daca primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricaruia dintre drepturile de mai sus, va putem cere informatii suplimentare pentru a va verifica identitatea inainte de a actiona in baza cererii formulate. Aceasta etapa preliminara este pentru a ne asigura ca datele dvs. sunt protejate si pastrate in siguranta.

Dreptul de acces 

Aveti dreptul de acces la datele personale detinute de noi in calitate de Operator de date. Acest drept va permite sa accesati toate informatiile personale pe care Allianz-Tiriac Unit le proceseaza despre dvs. si sa solicitati informatii despre: (a) scopurile prelucrarii; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; (e) existenta dreptului de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrarii; (f) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere; (g) in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la client, orice informatii disponibile privind sursa acestora; (h) existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri. In cazul in care datele cu caracter personal sunt transferate catre o tara terta sau o organizatie internationala, aveti dreptul sa fitr informat cu privire la garantiile adecvate in temeiul Regulamentului.
Toate aceste informatii in forma si continutul disponibile la acest moment sunt furnizate prin prezenta nota de informare.
In anumite situatii expres prevazute de legislatia aplicabila, putem taxa o cerere de acces.
Vom incerca sa raspundem cu promptitudine la orice solicitare de informatii si, in orice caz, in limitele de timp mentionate in mod expres de prevederile legale aplicabile (de regula 30 de zile de la inregistrarea cererii).
La solicitarea dumneavostra, Allianz-Tiriac Unit furnizeaza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. In cazul in care depuneti cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care solicitati un alt format, informatiile sunt furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent.

Dreptul la rectificarea date

Aveti dreptul de a obtine de la Allianz-Tiriac Unit, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare. Atunci cand este posibil sau necesar si daca suntem informati ca datele dumneavoastră nu mai sunt exacte, vom face corectii (după caz) pe baza informatiilor actualizate si va vom informa cu privire la acest aspect.

Dreptul la stergerea datelor

Aveti dreptul de a obtine din partea Allianz-Tiriac Unit stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, daca se aplica unul dintre urmatoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • va opuneti prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (1) din Regulament si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Allianz-Tiriac Unit in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla acesta;
 • alte situatii prevazute de Regulament in masura in care sunt aplicabile

Dreptul la stergerea datelor se exercita in limitele si cu exceptiile prevazute de Regulament. Astfel, Allianz-Tiriac Unit nu va proceda la stergerea datelor in masura in care prelucrarea este necesara: (a) pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare; (b) pentru respectarea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica operatorului sau pentru indeplinirea unei sarcini executate in interes public sau in cadrul exercitarii unei autoritati oficiale cu care este investit operatorul; (c) din motive de interes public in domeniul sanatatii publice; (d) in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice sau (e) pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii 

Restrictionarea prelucrarii presupune marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora Metodele de restrictionare a prelucrarii de date cu caracter personal ar putea include, printre altele, mutarea temporara a datelor cu caracter personal selectate intr-un alt sistem de prelucrare, sau anularea accesului utilizatorilor la datele selectate sau inlaturarea temporara a datelor publicate de pe un site. In ceea ce priveste sistemele automatizate de evidenta a datelor, restrictionarea prelucrării vor viza, in principiu, in functie de solutiile tehnice existente la momentul exercitatii dreptului de catre dvs., va presupune adaptarea mijloacelor tehnice in asa fel incat datele cu caracter personal sa nu faca obiectul unor operatiuni de prelucrare ulterioara si sa nu mai poata fi schimbate. Faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal este restrictionată va fi indicat in mod clar in sistem.
Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in urmatoarele cazuri :

 • Contestati exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite Allianz-Tiriac Unit să verifice exactitatea datelor;
 • Prelucrarea este ilegala, iar dvs va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • Allianz-Tiriac Unit nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dvs le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
 • V-ati opus prelucrarii in conformitate cu articolului 21 alineatul (1) din Regulament si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea, pentru intervalul de timp in care se verifica dacă drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate
 • Daca s-a obtinut restrictionarea prelucrarii in una din situatiile antementionate, acesta va fi informat de catre Allianz-Tiriac Unit inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat Allianz-Tiriac Unit intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea Allianz-Tiriac Unit, in cazul in care: (i) prelucrarea se bazeaza pe consimtamant in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulament sau pe un contract in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament; si (ii) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate. In cazul exercitarii dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise in mod direct de la Allianz-Tiriac Unit la un alt operator indicat de catre dvs. in mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie atunci cand prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Allianz-Tiriac Unit sau de o parte terta

Atunci cand Allianz-Tiriac Unit nu prelucreaza datele dvs pentru executarea unui contract la care sunteti parte sau pentru a face demersuri la cererea dvs  inainte de incheierea unui contract ori atunci cand prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine Allianz-Tiriac Unit , va aducem la cunostinta ca aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) din Regulament a datelor cu caracter personal in cauza si care va privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii, cu exceptia cazului in care Allianz-Tiriac Unit demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.Va rugam sa luati act de faptul ca Allianz-Tiriac Unit prelucreaza date cu caracter personal in sensul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din Regulament in cadrul activitatilor mentionate in sectiunea Scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum si temeiul juridic al prelucrarii de mai sus si conform detaliilor continute in acesta. Printre consecintele acestui tip de prelucrare se numara modalitatea de calculare a primelor de asigurare, luarea unei decizii cu privire la acceptarea clientelei, notificarea autoritatilor/organelor competente cu privire la aspectele constatate in urma verificarilor efectuate de Allianz-Tiriac Unit , scopuri statistice si actuariale.

Dreptul de a se opune prelucrarii in scopuri de marketing direct

In cazul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate de Allianz-Tiriac Unit in scopuri de marketing direct, aveti dreptul de a se opune unei astfel de prelucrări, inclusiv creării de profiluri in măsura in care aceasta are legătură cu marketingul direct.

Dreptul de retragere a consimtamantului 

In cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dvs. , aveti dreptul de a-l retrage in orice moment. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimtamantului nu este aplicabila in cazurile in care temeiul prelucrarii nu este consimtamantul.

Inregistrarea unei plangeri. Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere 

Speram ca nu va trebui vreodata sa faceti acest lucru, dar daca doriti sa reclamati aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastra personale, va rugam sa trimiteti un e-mail cu detaliile reclamatiei dvs. la [email protected] . De asemnea, ne puteti transmite solicitarea dumneavoastra utilizand detaliile de mai jos:
Allianz-Tiriac Unit S.A.
Strada Buzești nr. 82–94, Etaj 4 (parțial-zona sud), Sector 1, CP 011017, București, România
021.2.000.000
Vom analiza si vom raspunde oricarei plangeri pe care o primim. De asemenea, aveti dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”), accesand site-ul web www.dataprotection.ro.

Transmiterea datelor catre o tara terta 

Daca Allianz-Tiriac Unit transfera date cu caracter personal furnizorilor de servicii din afara Spatiului Economic European (SEE), transferul va fi efectuat numai daca Comisia Europeana a confirmat ca exista un nivel adecvat de protectie a datelor sau alte masuri de protectie adecvate a datelor (de ex. norme obligatorii privind protectia datelor corporative sau clauze contractuale standard UE), conform informatiilor publice disponibile la data efectuarii transferului.

Detalii privind prelucrarile de date speciale sau intemeiate pe consimtamant 

Atunci cand prelucrarea se bazeaza pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Astfel, puteti modifica sau elimina consimtamantul in orice moment, si vom actiona imediat in consecinta, cu exceptia cazului in care exista un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Decizii individuale automate 

Pe baza datelor furnizate de dvs. pot exista, in unele cazuri, decizii complet automatizate asupra procesarii cererilor si/sau contractelor. In special, decizia se bazeaza pe evaluari de risc ale datelor sau starilor de fapt comunicate de catre dvs. Deciziile complet automatizate se bazează in special pe condițiile contractuale si pe regulile derivate de subscriere.

Masuri de securitate

Allianz-Tiriac Unit acorda o atentie sporita protectiei datelor si se asigura a are adoptate masuri de protectie rezonabile pentru protejarea si securizarea datelor dvs. personale. Societatea are adoptate masuri tehnice si organizatorice pentru a va proteja pe dvs. si informatiile dvs. de accesul, modificarea, dezvaluirea sau distrugerea neautorizata.

Protectia vietii private a copiilor

Intelegem importanta protejarii confidentialitatii copiilor in lumea online interactiva. Acest Site web nu este destinat sau adresat in mod intentionat copiilor de 18 ani sau mai mici. Politica noastra nu este sa colectam sau sa pastram in mod intentionat informatii despre oricine cu varsta mai mica de 18 ani.

Este posibil ca din timp in timp sa actualizam aceasta politica si va vom informa in acest sens ori de cate ori este necesar. Aceasta versiune a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal a fost publicata in data de 08.04.2024.

Vezi si
Asigurarea CASCO Masina Mea Asigurare facultativa locuinta CASA MEA Asigurare afacere Asigurare calatorie Asigurare de raspundere civila GoResponsible