Asigurare echipamente electronice

Pentru multe companii, echipamentele electronice au devenit atat de importante pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii, incat o avariere a acestora ar produce serioase perturbari si chiar intreruperea activitatii.

Atat pagubele in sine, cat si costurile de reparare ori inlocuire pot periclita serios afacerea. Avand in vedere concentrarea mare a valorii pe locatie, precum si pagubele mari ce se pot inregistra, este evident ca ai nevoie de protectia prin asigurare.

Polita de asigurare cuprinde trei sectiuni:

Sectiunea I –   Pagube materiale;

Sectiunea II –  Date si suporturi de date;

Sectiunea III – Cheltuieli suplimentare de operare.

Tipuri de echipamente electronice (Sectiunea I a politei) pe care le potiasigura:

 • echipamente electronice de birou, copiatoare, calculatoare, echipamente de procesare a datelor, computere, dispozitive electronice;
 • echipamente de telecomunicatii, statii telefonice, fax-uri;
 • echipamente de navigatie si comunicatii;
 • echipamente medicale si de laborator;
 • echipamente grafice si tipografice, scannere, echipamente de fotografiere;
 • echipamente de transmisie Radio-TV, de inregistrare, supraveghere si alarma;
 • echipamente de masura, testare si control.

Polita acopera orice pagube materiale produse din orice riscuri (care nu au fost in mod special excluse).

Exemple de riscuri asigurate:

 • incendiu, trasnet, explozie (inclusiv daunele produse ca urmare a operatiunilor de salvare/de stingere a incendiului), implozie;
 • afumare, parlire, carbonizare;
 • efectul ori influenta apei (ca urmare a inundarii, refularii, apei pluviale, aburilor) ori a oricarui lichid, a umezelii si/sau coroziunii rezultand din acestea;
 • fenomene naturale (de exemplu: inundatie, furtuna, grindina, ploaie, avalansa etc.);
 • erori de proiectare/constructie/fabricatie, defecte de material;
 • scurtcircuit, supratensiune, inductie;
 • operare gresita;
 • furt prin efractie/acte de talharie si alte evenimente produse in conexiune cu acesta.

Echipamentele se asigura la valoarea de inlocuire a acestora cu unele noi, reprezentand costul de înlocuire cu un bun identic sau similar din aceeaşi familie ca tip, configuraţie, structură şi calitate, inclusiv cheltuieli normale de transport, taxe vamale/alte taxe, daca este cazul, cheltuieli de montare/instalare

In baza Sectiunii II a politei, poti asigura datele (informatii ce pot fi citite de echipamentele electronice) si suporturile externe de date (suporturi materiale interschimbabile/medii de stocare a datelor), pentru orice pierdere si paguba materiala ca urmare a producerii unui eveniment accidental si neprevazut , astfel incat datele si suporturile de date nu mai pot fi citite, respectiv utilizate pentru stocarea/memorarea datelor.

Sunt despagubite costurile totale necesare înlocuirii suporturilor de date, refacerii/ reintroducerii datelor pierdute/ distruse şi/sau achiziţiei programelor cu licenţă asigurate.

In baza Sectiunii III iti acoperim cheltuielile suplimentare de operare efectuate in vederea diminuarii urmărilor evenimentului asigurat acoperit in baza Sectiunii I din Polita si necesare pentru continuarea activitatii.

Afla mai multe informatii importante despre aceasta polita in documentul de informare privind produsul de asigurare (PID).