TERMENI SI CONDITII

privind utilizarea paginii de internet www.allianztiriacunit.ro

Prin intermediul acestui document se stabilesc termenii si conditiile ce se aplica serviciilor prestate pe cale electronica de către societatea Allianz-Tiriac Unit Asigurari S.A., denumita in continuare “Allianz-Tiriac Unit”, precum si regulile privind incheierea contractelor de asigurare prin intermediul paginii de internet www.allianztiriacunit.ro.
Utilizarea serviciilor prezentate în prezentul document implica acceptarea tuturor termenilor si conditiilor prezentate.

Cuprins “Termeni si conditii”:
1. Identificarea prestatorului de servicii
2. Definitii
3. Reguli aplicabile serviciilor de asigurare prestate prin mijloace electronice
4. Calculul/Calculatia
5. Incheierea contractelor de asigurare
6. Alte costuri aferente incheierii contractului de asigurare
7. Plata primei de asigurare
8. Informatii privind eventualele anulari sau modificari ale contractului de asigurare
9. Protectia datelor cu caracter personal
10. Reclamatiile
11. Limba care guverneaza contractul de asigurare
12. Dreptul de proprietate intelectuala
13. Modificarea informatiilor din prezentul document

1. IDENTIFICAREA PRESTATORULUI DE SERVICII
Serviciile sunt prestate de catre Allianz-Tiriac Unit Asigurari S.A., societate pe actiuni cu sediul in Sos. Pipera, Nr. 42, Etaj 1 (Camera 1) si Etaj 16, Sector 2, CP 020112, Bucuresti, Romania, avand ca obiect de activitate “alte activitati de asigurari, exceptand asigurarile de viata”, cod CAEN 6512, fiind inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/12276/2006, CUI 18892336, capital social 57.449.520 lei, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (fosta Comisie de Supraveghere a Asigurarilor) sub numarul RA057/06.12.2006, cod LEI 5299000TL4WT47U3ZG88. Allianz-Tiriac Unit Asigurari S.A. este operator de date cu caracter personal înregistrat sub numerele 4198/2007 și 4200/2007.

2. DEFINITII
Prin notiunile folosite în prezentul document se va intelege:

asiguratul             • persoana a carei sanatate sau bunuri sunt asigurate în baza contractului de asigurare;
asiguratorul • Allianz-Tiriac Unit Asigurari S.A.;
utilizatorul • persoana fizica cu varsta de minim 18 ani impliniti, care detine capacitatea deplina pentru efectuarea activitatilor juridice sau intreprinzătorul care foloseste pagina de internet;
contractantul • persoana fizica cu varsta de minim 18 ani impliniti sau persoana juridica, care incheie contractul de asigurare pentru asigurarea unui risc privind o alta persoana si se obliga fata de asigurator sa plateasca prima de asigurare.
calculul/calculatia   • calcularea estimativa a pretului asigurarii, pe baza datelor oferite de utilizator, fara a fi necesara autentificarea acestuia. Calculul/calculatia nu are valoare de oferta.
conditiile generale de asigurare              • clauzele contractuale emise de asigurator, ce reprezinta parte integranta a contractului de asigurare si reglementeaza drepturile si obligatiile partilor din contractul de asigurare.
contractul de asigurare  contractul prin care contractantul asigurarii sau asiguratul se obliga sa platească o prima asiguratorului, iar acesta din urma se obliga ca, în cazul producerii riscului asigurat, sa plateasca o despagubire/indemnizatie, dupa caz, asiguratului, beneficiarului asigurarii sau tertului pagubit.
cookies          • folderele text pastrate de browser-ul utilizatorului pe hardul calculatorului, care poate fi utilizat de operatorii paginii de internet pentru recunoaşterea utilizatorilor si pentru a adapta la acestia conţinutul afisat;
denumirea utilizatorului       (login) • un identificator atribuit Utilizatorului paginii de internet; pe pagina www.allianztiriacunit.ro, acesta este un numar unic (un sir de caractere numerice) atribuit de sistem si trimis pe adresa de e-mail comunicata de Utilizator;
link, linkuri • adresa prin care se conecteaza fie modulele unui program, fie modulele hardware ale unei retele de calcul;
logarea • identificarea de catre pagina www.allianztiriacunit.ro a Utilizatorului respectiv, care se logheaza cu conditia scrierii de catre Utilizator a denumirii utilizatorului (login-ul) si a parolei;
oferta • documentul emis de Allianz-Tiriac Unit Asigurari S.A. in baza informatiilor necesare incheierii unui contract de asigurare, furnizate de utilizator si salvate în contul acestuia, care contine pretul contractului de asigurare (prima de asigurare) pentru tipul de asigurare/perioada de asigurare solicitate de Utilizator si conditiile de asigurare aferente produsului pentru care se intocmeste oferta. Ofertele salvate pot fi accesate ulterior pe pagina https://online.allianztiriacunit.ro/ in contul de utilizator. Ofertele sunt valabile 15 de zile de la data transmiterii lor catre Utilizator daca prin oferta respectiva nu se specifica altfel. O oferta poate fi transformata in polita o singură data. O data acceptata de Utilizator (devenită contract/polita de asigurare) aceasta nu va mai exista in lista oferte din contul utilizatorului.
pagina de internet • sistemul paginilor www accesibile pe pagina de internet la adresa https://www.allianztiriacunit.ro, reprezentand preluarea de informatii statice si dinamice, continand folderele grafice, script-urile si alte elemente unite prin relatii reciproce, destinata incheierii contractelor de asigurare si furnizarii informatiilor despre Allianz-Tiriac Unit Asigurari S.A..
parola • un sir de caractere pentru identificarea Utilizatorului, stabilit de Utilizator in scopul obtinerii accesului autorizat la serviciile de pe pagina;
prestarea serviciilor pe cale electronica            • efectuarea serviciilor care au loc prin trimiterea si preluarea datelor cu ajutorul sistemelor teleinformatice, la cererea individuala a Utilizatorului, fara prezenta fizica in acelasi timp a partilor;
sistemul teleinformatic • dispozitivele informatice si de programare care colaboreaza între ele, asigurand procesarea si pastrarea precum si trimiterea si preluarea datelor prin reteaua de telecomunicatii, cu ajutorul corespunzator pentru tipul respectiv al retelei dispozitivului final.

3. REGULI APLICABILE SERVICIILOR DE ASIGURARE PRESTATE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE
Prin intermediul paginii de internet, Allianz-Tiriac Unit Asigurari S.A. presteaza servicii de asigurare constand in oferirea si incheierea contractelor de asigurare. Descrierea detaliata a obiectului asigurarii precum si drepturile si obligatiile partilor contractului de asigurare sunt incluse in conditiile de asigurare, ce constituie parte integranta a contractului de asigurare, si care sunt disponibile pe pagina de internet www.allianztiriacunit.ro la sectiunea https://online.allianztiriacunit.ro/.

Folosirea paginii şi protejarea informaţiilor transmise

 • Pagina de internet: www.allianztiriacunit.ro poate fi folosita doar de persoanele majore, care au implinit varsta de 18 ani si au capacitatea deplina de exercitiu, respectiv isi exercita drepturile si isi asuma obligatiile in mod direct, indeplinind personal acte juridice.
 • Folosirea paginii de internet este posibila daca in browser-ul de internet al Utilizatorului este activat serviciul java script si se utilizeaza cookies pentru o comunicare „inteligenta” cu serverele Allianz-Tiriac Unit Asigurari S.A..
 • Pagina de internet este protejata cu ajutorul conectarii cifrate folosind protocolul https. Transferul datelor personale precum si procesul de autorizare, daca sunt utilizate, au loc cu ajutorul protocolului de securitate TLS-criptare 256 biti. Allianz-Tiriac Unit Asigurari S.A. depune toate eforturile, pentru a asigura securitatea datelor trimise.
 • Accesul la cont este protejat de login (nume de utilizator) si parola.
 • Parola trebuie pastrata intr-un loc sigur sau memorata, Allianz-Tiriac Unit Asigurari S.A. nu isi asuma raspunderea pentru eventualele daune provocate de punerea la dispozitie de catre Utilizator a parolei si a numelui de utilizator, persoanelor neautorizate.
 • Utilizatorul are posibilitatea de a incheia în orice moment utilizarea serviciilor prestate pe cale electronica.
 • Utilizatorul nu va putea crea doua conturi folosind aceeasi adresa de e-mail.
 • In „Contul meu”, Utilizatorul va regasi:
  • Lista ratelor (ratele de prima scadente, aferente politelor de asigurare incheiate)
  • Oferte salvate
  • Lista politelor

4. CALCULUL/CALCULATIA
Calculul pretului unui contract de asigurare poate fi efectuat de orice vizitator al site-ului, fara a fi nevoit sa isi creeze cont.
Pentru a obtine si salva o oferta si pentru a incheia contractul de asigurare, vizitatorul trebuie sa isi creeze un cont.

5. INCHEIEREA CONTRACTELOR DE ASIGURARE
Contractul de asigurare se incheie în baza urmatoarelor:
1) Prezentului document „Termeni si conditii”,
2) Cererii de oferta a Utilizatorului,
3) Ofertelor comunicate Utilizatorului, de catre Allianz-Tiriac Unit Asigurari S.A.
4) Conditiilor de asigurare.

După analizarea informatiilor continute in prezentul document si optarea pentru un anumit produs de asigurare, Utilizatorul trebuie sa citeasca conditiile de asigurare aferente acelui produs, conditii accesibile pe pagina de internet www.allianztiriacunit.ro, la rubrica https://online.allianztiriacunit.ro/. Utilizatorul are obligatia de a analiza cu atentie si in totalitate cuprinsul conditiilor de asigurare, înainte de a obtine calculatia de prima de asigurare.

 • Utilizatorul va completa (prin introducerea datelor privind bunul asigurat) formularul pentru Cererea de oferta prin alegerea optiunii „Servicii Online –> Asigura-te acum –> Cumpara online”. In baza informatiilor oferite de Utilizator, sistemul efectueaza calculul primei de asigurare.
 • Daca Utilizatorul este de acord cu valoarea primei de asigurare calculata de sistem, va avea acces la etapele ulterioare.
  Prin introducerea datelor necesare obtinerii Ofertei, Utilizatorul confirma in mod cumulativ ca:

1) este de acord cu termenii si conditiile continute in prezentul document;
2) a luat cunostinta si este de acord cu conditiile de asigurare generale si specifice aferente tipului de asigurare ales;
3) datele si informatiile furnizate sunt reale la momentul introducerii datelor; utilizatorul trebuie sa se asigure ca datele introduse sunt corecte, avand posibilitatea de a le modifica daca observa erori;
4) isi exprima acordul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Utilizatorul isi poate exprima acordul pentru procesarea datelor personale pentru a fi folosite in activitati de marketing si telemarketing. Aceasta declaratie nu este obligatorie pentru incheierea contractului de asigurare.

 • Sistemul informatic Allianz-Tiriac Unit Asigurari S.A. analizeaza Cererea de oferta a Utilizatorului si va salva automat oferta de asigurare, ce include date detaliate despre contractul de asigurare precum si informatii privind valoarea si modalitatile de plata a primei de asigurare. Allianz-Tiriac Unit Asigurari S.A. salveaza in contul personal al Utilizatorului (creat pe site-ul online.allianztiriacunit.ro) politele si ofertele de asigurare.
 • In cazul in care Utilizatorul este de acord cu oferta Allianz-Tiriac Unit Asigurari S.A., va alege modalitatea de plata a primei de asigurare.

Incheierea contractului de asigurare are loc la momentul intrarii in contul bancar indicat, a primei de asigurare sau a primei rate, ori in momentul confirmarii platii (pentru plata online).
Polita de asigurare va intra in vigoare la data stabilita prin contract dar nu mai devreme de data achitarii primei de asigurare/ ratei 1 de prima si incasarea primei in contul Allianz-Tiriac Unit Asigurari S.A..
Polita de asigurare emisa on-line (prin intermediul mijloace electronice la distanta) intra sub incidenta reglementarilor legale speciale in vigoare privind comercializarea prin mijloace electronice iar semnarea acesteia de catre Asigurat/Contractant nu este necesara.

6. ALTE COSTURI AFERENTE INCHEIERII CONTRACTULUI DE ASIGURARE
Utilizatorul nu va suporta costuri suplimentare legate de încheierea contractului de asigurare, in afara de prima de asigurare.

7. PLATA PRIMEI DE ASIGURARE

 • Pentru efectuarea platii primei de asigurare, Utilizatorul este directionat pe pagina securizata de internet a Netopia Mobilpay-Netopia (https://secure.mobilpay.ro) sau a Credit Europe Bank (https://paysafe.crediteurope.ro/fim/api), unde are loc autorizarea tranzacţiei. Utilizatorul poate alege urmatoarele forme de plata pentru asigurare:

– realizarea platii online: plata online cu cardurile: Visa, MasterCard, Maestro;
– sau alte metode de plata puse la dispozitie de procesatorul de plati.

 • Allianz-Tiriac Unit Asigurari S.A. va confirma incheierea politei de asigurare prin informatia corespunzatoare afisata pe pagina de internet, dupa efectuarea platii. Polita de asigurare va deveni activa doar dupa achitarea primei de asigurare si inregistrarea primei in contul indicat de Allianz-Tiriac Unit Asigurari S.A.. Politele se pastreaza in aplicaţia online.allianztiriacunit.ro în contul utilizatorul si sunt accesibile Utilizatorului si dupa logarea la această aplicatie. Acestea sunt documente electronice salvate în format PDF.
 • Prima de asigurare se plateste in lei si nu este purtatoare de TVA.
 • Politele de asigurare emise prin mijloace electronice sunt accesibile Asiguratului numai in versiune electronica.

8. INFORMATII PRIVIND EVENTUALELE ANULARI/ INCETARI/ REZILIERI SAU MODIFICARI ALE CONTRACTULUI DE ASIGURARE

 • In cazul contractelor incheiate la distanta, Utilizatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul, pe parcursul unei perioade de 14 zile calendaristice de la incheierea contractului/afisarea politei si a conditiilor de asigurare, fara penalitati si fara a fi necesara invocarea vreunui motiv.
 • De asemenea, oricand pe parcursul derularii contractului de asigurare, oricare dintre parti poate solicita denuntarea unilaterala a contractului, cu respectarea unui termen de preaviz de 20 de zile calendaristice, prin trimiterea unei notificari catre cealalta parte. Contractul isi va inceta efectele la expirarea termenului de preaviz.
 • Notificarile trebuie efectuate in scris, prin e-mail la adresa [email protected] sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la sediul legal al asiguratorului, asa cum rezulta din Polita sau modificarile succesive inscrise, conform legii, la Registrul Comertului.
 • Contractul de asigurare poate inceta si in alte conditii expres mentionate in conditiile generale sau specifice de asigurare.
 • In cazul in care s-au inregistrat daune inainte de reziliere, primele de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirare nu se restituie.
 • Modificarea contractului de asigurare se poate face prin act aditional semnat de partile contractante.

9. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectueaza cu respectarea prevederilor legale din Romania.
 • Mai multe detalii referitoare la procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal aplicabila in cadrul Allianz-Tiriac Unit Asigurari S.A., puteti regasi in cadrul sectiunii “Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal” disponibila pe acest site.

10. RECLAMATIILE

 • Va rugam sa ne adresati orice nemultumire in legatura cu functionarea acestui site apeland la numarul de telefon 021.200.00.00 sau adresandu-va in scris la adresa de email [email protected] sau la adresa sediului social din Bucuresti, Sos. Pipera, Nr. 42, Etaj 1 (Camera 1) si Etaj 16, Sector 2, CP 020112, Bucuresti, Romania.
 • Mai multe detalii referitoare la procedura de solutionare a reclamatiilor puteti regasi in cadrul sectiunii “Reclamatii” disponibila pe acest site.

11. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
Limba utilizata in relatiile dintre Asigurator si Utilizator este limba romana.

12. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Informatiile si materialele incluse in acest site, inclusiv bazele de date aferente, ce pot fi protejate sau nu in mod expres prin drepturi de autor sau drepturi conexe, sunt proprietatea Allianz-Tiriac Unit Asigurari S.A.. Este interzisa folosirea de catre terti a informatiilor continute in acest site fara a avea acordul prealabil al societatii; este de asemenea interzisa utilizarea de sisteme automate sau programe software care sa extraga date de pe acest site (inclusiv cu privire la tarifele sau produsele societatii) in scopuri comerciale („web scraping” sau „screen scraping”). 

13. MODIFICAREA INFORMATIILOR DIN PREZENTUL DOCUMENT

 • Informatiile incluse in acest site pot fi supuse modificarilor. Allianz-Tiriac Unit Asigurari S.A. are dreptul de a modifica informatiile sau parti ale informatiilor incluse pe aceste pagini fara instiintarea in prealabil a Utilizatorilor. Afisarea pe site a noului document insotit de revizia actualizata constituie informare asupra modificarilor operate.
 • Prezentul document cat si modificarile acestuia sunt accesibile Utilizatorului prin accesarea paginii www.allianztiriacunit.ro.
  Folosirea de catre Utilizatori a paginii de internet dupa introducerea modificarilor sectiunii „Termeni si conditii” este echivalenta cu luarea la cunostinta de catre acestia a intelegerii precum si exprimarii acceptului cu privire la respectivele modificari.
 • Prezentul document este obligatoriu incepand cu data de 01.12.2015 si se identifica sub numarul de revizie 2.
  Frecventa de actualizare a datelor publicate:
  • Odata cu aparitia sau actualizarea normelor legislative
  • Odata cu actualizarea produselor de asigurare ale companiei
  • Odata cu aparitia de noi prevederi legislative aferente produselor de asigurare
 • Acceptarea de catre Utilizatori a tuturor conditiilor si termenilor continuti in acest document constituie o conditie prealabila obligatorie pentru a putea beneficia de serviciile oferite prin intermediul acestui site.