Politica de Confidentialitate a datelor cu caracter personal – Candidati

Allianz-Tiriac Unit Asigurari S.A. („Allianz-Tiriac Unit”, „noi”, “Operatorul”), înregistrată la Registrul Comerțului din București cu nr. J40/12276/2006, număr unic de înregistrare 18892336, sediu social în Soseaua Pipera, nr. 42, Etaj 1 (Camera 1) si Etaj 16, Sector 2, București, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dvs. personale de către Gothaer, în calitate de Operator, și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR). Responsabilul Allianz-Tiriac Unit pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat la adresa [email protected].

Allianz-Tiriac Unit respecta viata privata a tuturor persoanelor vizate cu care este in contact, indiferent daca procesarea datelor se realizeaza in nume propriu sau in numele si pe seama altor persoane. Pentru noi este important sa intelegeti ce date procesam, de ce procesam aceste date, precum si care sunt drepturile persoanelor ale caror date sunt procesate. De aceea, va indemnam sa lecturati prezenta Politica de Confidentialitate dedicata aplicantilor la pozitiile deschise in cadrul Allianz-Tiriac Unit, care va va oferi mai multe informatii referitor la procesarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre Allianz-Tiriac Unit. Această politica explică modul în care vom folosi datele dumneavoastra personale, pe care le colectăm fie direct, fie de la terțe părți în timpul angajării dvs. la Allianz-Tiriac Unit.

Tipuri de date cu caracter personal
Cand ne transmiteti candidatura dumneavoastra, vom colecta urmatoarele informatii:

 • Detalii de contact. Cum ar fi numele dumneavoastra, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon.
 • Informații din CV-ul dumneavoastra. Cum ar fi istoricul carierei, istoricul educației, abilitățile, limbi straine cunoscute și orice alte informații pe care ați putea să le includeți în CV.
 • Scrisoare de intentie. Orice informații pe care alegeți să le includeți în scrisoarea dumneavoastra de intentie.
 • Calificarea pentru pozitie. Informații care demonstrează că sunteti calificat din punct de vedere legal pentru pozitia vacanta.
 • Declarație de bună reputație. În funcție de natura pozitiei și de țara în cauză, vă putem cere să obțineți o declarație din partea autoritatilor care să ateste că nu ați fost condamnat pentru niciun fel de infracțiuni care ar putea să vă descalifice candidatura.

În plus, în funcție de pozitia pentru care aplicati, putem obține informații de la terți:

 • Aplicații interne. Dacă sunteți deja angajat la Allianz-Tiriac Unit și aplicati pentru o altă poziție internă, putem utiliza informațiile din dosarul dumneavoastra de personal pentru a completa informațiile pe care ni le furnizați atunci când aplicați pentru postul vacant.
 • Evaluare. In procesul de recrutare putem realiza o evaluare a abilitatilor, personalității sau aptitudinilor dumneavoastra cognitive. Înainte de a efectua o astfel de evaluare, vă vom oferi informații suplimentare relevante pentru situația dumneavoastra specifică.
 • Screening-ul înainte de angajare. În funcție de natura pozitiei, este posibil să solicităm asistența unui expert. Dacă va avea loc sau nu o examinare, precum și scopul acesteia vor fi discutate cu dumneavoastra înainte de începerea examinării.
 • Referințe. Putem decide să obținem referințe de la persoanele care au lucrat cu dumneavoastra în trecut. În general, vom contacta acele persoane numai dacă ne-ați furnizat numele și detaliile de contact. Dacă sunteți deja un angajat al companiei Gothaer, este posibil să cerem referințe de la managerul dumneavoastra și / sau colegii dumneavoastră, fără să va instiintam prealabil.

Este posibil ca, în anumite circumstanțe, să prelucram date sensibile, cum ar fi date despre originea etnică sau informații despre gen, care să ne ajute să ne asigurăm că avem un grup divers de candidați și angajați.

Scopurile prelucrării
Operatorul de date vă va procesa datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Recrutare. Procesăm informațiile dumneavoastra pentru a verifica dacă sunteți un candidat calificat pentru pozitia pentru care ați aplicat.
 • Managementul proceselor de recrutare: in vederea asigurarii fluentei procesului de recrutare si pentru a nu va provoca neplaceri prin contactari repetate, este posibil sa pastram anumite date dupa finalizarea procesului de recrutare (nume, pozitia pentru care ati aplicat, perioada recrutarii, rezultatul recrutarii);
 • Soluționarea litigiilor. Putem procesa date cu caracter personal în scopul soluționării litigiilor, plângerilor sau procedurilor legale;
 • Conformarea la prevederile legale. Este posibil să procesăm datele dvs. personale pentru ne conforma prevederilor legale sau ale unei hotarari judecatoresti.

Părțile care pot avea acces la datele dumneavoastra
Operatorul de date poate să partajeze datele dumneavoastra personale cu terțe părți în următoarele situații:

 • Dacă obținem informații de la terțe părți (așa cum este descris mai sus), le vom furniza numele dumneavoastra și orice alte informații necesare pentru a ne furniza informații relevante despre dumneavoastră;
 • Putem împărtăși datele dvs. personale cu alte terțe părți care acționează în numele nostru, cum ar fi furnizorii de servicii care ne ajută în efectuarea de verificări de fond, furnizarea unui portal de recrutare sau în evaluarea noastră pentru dumneavoastra sau în îmbunătățirea practicilor noastre de recrutare. În astfel de cazuri, aceste terțe părți pot folosi datele dumneavoastra personale numai în scopurile descrise mai sus și numai în conformitate cu instrucțiunile noastre;
 • Angajații noștri vor avea acces la datele dumneavoastra personale. Într-un astfel de caz, accesul va fi acordat numai dacă este necesar pentru scopurile descrise mai sus și numai dacă angajatul este obligat să respecte confidențialitatea;
 • Este posibil să vă împărtășim datele dvs. personale, dacă ni se impune prin lege sau printr-o hotărâre judecătorească, de exemplu către executori judecatoresti sau agenții guvernamentale (autoritati de stat).

Localizarea datelor dvs. personale
Pe durata cat acestea sunt in controlul nostru, datele personale vor fi accesate de personal din Spațiul Economic European.

Retentia datelor cu caracter personal
Păstrăm datele dumneavoastra personale pentru o perioadă limitată de timp și vă vom șterge datele personale după ce acestea nu mai sunt necesare în scopul procesării. Acest lucru înseamnă că vom păstra datele dumneavoastra in timpul procesului de recrutare si le vom sterge dupa ce am identificat candidatul potrivit. Dacă v-am ales pentru a ocupa poziția vacanta, vă vom păstra datele personale în dosarul de personal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Putem procesa datele dumneavoastra personale pentru o perioadă mai lungă de timp după încheierea procesului de recrutare, în cazul în care există o dispută legală în curs sau dacă ne-ați dat permisiunea de a păstra datele dumneavoastra personale înregistrate pentru o perioadă mai lungă de timp.
Regulamentul GDPR prevede o colectare a a datelor personale numai pentru „scopuri specifice, explicite și legitime”.
In cazul in care scopul prelucrarii datelor dumneavoastra este managementul procesului de recrutare, datele vor fi pastrate timp de 2 ani de zile de la data finalizarii procesului de recrutare.
Față de această prelucrare, dumneavoastră, în calitate de Persoană Vizată din motive legate de situația particulară în care vă aflați, aveți dreptul, în orice moment, de a va opune acestei prelucrări întemeiată pe interesul legitim al Societății.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastra
Procesăm datele dumneavoastra personale pe motiv că prelucrarea este necesară în scopul interesului legitim urmărit de noi. Interesul nostru legitim în acest caz este acela de a recruta candidati calificati. În unele cazuri, suntem obligați să procesăm datele dvs. personale pentru indeplinirea unei obligatii legale care ne revine.

Drepturile dvs. în conformitate cu legea privind protecția datelor
Dreptul de acces
Aveți dreptul la o copie a informațiilor personale pe care le deținem despre dumneavoastra și la anumite detalii despre modul în care le folosim. Datele dumneavoastra personale vă vor fi furnizate, în mod obișnuit, în scris, cu excepția cazului în care se solicită altfel sau în cazul în care ați făcut cererea prin mijloace electronice, caz în care informațiile vor fi furnizate prin mijloace electronice, dacă este posibil.
Dreptul la rectificare
Facem demersuri rezonabile pentru a ne asigura că informațiile pe care le deținem despre dumneavoastra sunt corecte și complete. Cu toate acestea, dacă nu credeți că aceasta este situația, puteți să ne cereți să o actualizăm sau să o modificăm.
Dreptul de ștergere
În anumite circumstanțe, aveți dreptul să ne cereți să ștergeți informațiile dumneavoastra personale, de exemplu în cazul în care informațiile personale pe care le-am colectat nu mai sunt necesare pentru scopul initial sau în cazul în care vă retrageți consimțământul, dacă acesta a fost solicitat și colectat. Cu toate acestea, acest lucru va trebui să fie echilibrat cu alți factori. De exemplu, este posibil să avem obligații legale și de reglementare, ceea ce înseamnă că nu vom respecta solicitarea dvs.
Dreptul la restricționarea prelucrării
În anumite circumstanțe, aveți dreptul să ne cereți să nu mai folosim informațiile dumneavoastra personale, de exemplu în cazul în care credeți că informațiile personale pe care le deținem pot fi inexacte sau în cazul în care considerați că nu mai trebuie să folosim informațiile dumneavoastra personale.
Dreptul la portabilitatea datelor
În anumite circumstanțe, aveți dreptul să cereți să transferăm informațiile personale pe care ni le-ați furnizat unei terțe părți, la alegerea dumneavoastra.
Dreptul de opozitie
Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării care se bazează pe interesele noastre legitime. Cu excepția cazului în care avem un motiv legitim pentru prelucrare, nu vom mai procesa datele personale pe această bază atunci când depuneți o obiecție. Rețineți totuși că este posibil să nu putem furniza anumite servicii sau beneficii dacă nu putem prelucra datele personale necesare în acest scop.
Drepturi legate de luarea deciziilor automate
Aveți dreptul de a nu fi supuși procesului de luare a deciziilor automate, inclusiv de profilare, care produce efecte juridice pentru dumneavoastra sau are un efect semnificativ similar. Allianz-Tiriac Unit nu folosește, în general, decizii sau profiluri automatizate în contextul ocupării forței de muncă, dar dacă ați fost supus unei decizii automate și nu sunteți de acord cu rezultatul, puteți să ne contactați folosind detaliile de mai jos și să ne cereți să revizuim decizia.
Dreptul de a retrage consimțământul
În cele mai multe cazuri, nu ne bazăm prelucrarea datelor dumneavoastra personale pe consimțământ. Cu toate acestea, se poate întâmpla să cerem acordul dumneavoastra în anumite cazuri. Atunci când facem acest lucru, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul pentru utilizarea în continuare a informațiilor personale.
Pentru astfel de solicitari, va rugam sa ne contactati direct la adresa de e-mail [email protected] sau sa accesati pagina web dedicata.