Raspunderea profesionala a arhitectilor si inginerilor

  • Arhitect, conductor arhitecti si designer;
  • Proiectant general, inginer proiectant, specialist verificator de proiecte, expert tehnic, responsabil tehnic cu executia;

Poti incheia aceasta asigurare indiferent de forma in care iti desfasori activitatea: birou individual, birouri asociate, companie specializata in servicii profesionale de arhitectura, design, proiectare inginereasca, verificare de proiecte, etc. – in acest caz  polita se incheie in nume propriu si pentru fiecare angajat care isi exercita profesia in cadrul societatii.

Asigurarea de raspundere civila profesionala iti ofera protectia financiara necesara in cazul in care trebuie sa platesti despagubiri unui client, pentru prejudiciile produse acestuia ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare, din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune), a obligatiilor asumate prin contractul de prestari servicii incheiat cu clientul si pentru care devii raspunzator in baza acestui contract, a prevederilor legale si a statutului profesiei.

In plus, raspunderea profesionala a arhitectilor si inginerilor acopera:

  • cheltuielile de judecata facute de persoana pagubita pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii Asiguratului la plata despagubirilor, daca acesta a fost obligat la despagubire prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
  • cheltuielile de judecata facute de Asigurat in procesul civil, stabilite de lege ori de cate instantele de judecata, daca Asiguratul a fost obligat la plata despagubirilor;
  • costurile de refacere/inlocuire a documentelor (de ex. acte, certificate, planuri, date pe suport electronic, altele decat bancnote/actiuni/ obligatiuni/instrumente de plata), care au fost lasate de catre clienti in grija ta spre utilizare in desfasurarea serviciilor profesionale specifice) care au fost distruse/pierdute din culpa ta, in limita a 10% din limita raspunderii pe eveniment, dar nu mai mult de 5.000 euro pe eveniment si in total pe perioada de asigurare.

Tipul acoperirii este “reclamarea prejudiciului” (“claims made”), adica polita acopera acele prejudicii reclamate de catre clienti, pentru prima oara in scris in perioada de asigurare, decurgand din fapte culpabile savarsite de tine in timpul perioadei de asigurare, in prestarea serviciilor profesionale.

Afla mai multe informatii importante despre aceasta polita in documentul de informare privind produsul de asigurare (PID).

Cumpara Online