Raspunderea profesionala a avocatilor

Asigurarea de raspundere civila profesionala a avocatilor iti ofera protectia financiara necesara in cazul in care trebuie sa platesti despagubiri unor clienti, pentru prejudiciile produse acestora ca urmare a neindeplinirii din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) a obligatiei de diligenta asumate fata de acestia in baza contractului de asistenta juridica si pentru care devii raspunzator in baza acestor contracte, a prevederilor legale si a statutului profesiei.

Poti incheia aceasta asigurare indiferent de forma in care iti desfasori activitatea profesionala: cabinet individual, cabinete asociate, societate civila profesionala sau societate civila profesionala cu raspundere limitata (in numele si pentru toti angajatii care isi desfasoara profesia in cadrul societatii).

In plus, esti acoperit si pentru:

  • cheltuielile de judecata facute de persoana pagubita pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii Asiguratului la plata despagubirilor, daca acesta a fost obligat la despagubire prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
  • cheltuielile de judecata facute de Asigurat in procesul civil, stabilite de lege ori de catre instantele de judecata, daca Asiguratul a fost obligat la plata despagubirilor;
  • costurile de refacere/inlocuire a documentelor (de exemplu acte, certificate, planuri, date pe suport electronic, altele decat bancnote/actiuni/ obligatiuni/instrumente de plata), care au fost lasate de catre clienti in grija ta spre utilizare in desfasurarea serviciilor profesionale specifice) care au fost distruse/pierdute din culpa ta, in limita a 10% din limita raspunderii pe eveniment, dar nu mai mult de 5.000 euro pe eveniment si in total pe perioada de asigurare.

Tipul acoperirii este “reclamarea prejudiciului” (“claims made”), adica polita acopera acele prejudicii reclamate de catre clienti, pentru prima oara in scris, in perioada de asigurare si care decurg din fapte culpabile savarsite de tine in timpul perioadei de asigurare in prestarea serviciilor profesionale.

Afla mai multe informatii importante despre aceasta polita in documentul de informare privind produsul de asigurare (PID).

Cumpara Online