Raspunderea profesionala a contabililor autorizati

Asigurarea de Raspundere Civila Profesionala a contabililor autorizati, expertilor contabili, cenzorilor si consultantilor fiscali iti ofera protectia financiara necesara in cazul in care trebuie sa platesti despagubiri unui client, pentru prejudiciile produse acestuia ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare, din culpa, a obligatiilor asumate prin contractul de prestari servicii si pentru care esti raspunzator in baza acestui contract, a prevederilor legale si a statutului profesiei.

Poti incheia aceasta asigurare indiferent de forma in care iti desfasori activitatea: individual (cabinet individual sau angajat in cadrul unei companii de contabilitate si consultanta fiscala) sau societate de contabilitate si consultanata fiscala –  in numele si pentru toti angajatii care isi exercita profesia in cadrul societatii.

In plus, raspunderea profesionala a contabililor autorizati acopera:

  • cheltuielile de judecata facute de persoana pagubita pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii Asiguratului la plata despagubirilor, daca acesta a fost obligat la despagubire prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
  • cheltuielile de judecata facute de Asigurat in procesul civil, stabilite de lege ori de catre instantele de judecata, daca Asiguratul a fost obligat la plata despagubirilor;
  • costurile de refacere/inlocuire a documentelor (de exemplu acte, certificate, planuri, date pe suport electronic, altele decat bancnote/actiuni/ obligatiuni/instrumente de plata), care au fost lasate de catre clienti in grija ta spre utilizare in desfasurarea serviciilor profesionale specifice) care au fost distruse/pierdute din culpa ta, in limita a 10% din limita raspunderii pe eveniment, dar nu mai mult de 5.000 EUR pe eveniment si in total pe perioada de asigurare.

Tipul acoperirii este “reclamarea prejudiciului” (“claims made”), adica polita acopera acele prejudicii reclamate de catre clienti, pentru prima oara in scris in perioada de asigurare, decurgand din fapte culpabile savarsite de tine in timpul perioadei de asigurare, in prestarea serviciilor profesionale.

Pentru a avea continuitate in acoperirea raspunderii profesionale, daca reinnoiesti polita de asigurare poti beneficia de acoperirea unei perioade retroactive.

Afla mai multe informatii importante despre aceasta polita in documentul de informare privind produsul de asigurare (PID).

Cumpara Online